İğne Oyası

Genel

Bu branşta kursiyerlere; iğne oyası tekniğine uygun model araştırabilme ve kullanılacak araç-gereçleri seçebilme, teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • Desen tasarımları
  • İğne oyası
  • Ütüleme
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya, desen, çeyiz, el nakışı, makine nakışı üretimi yapan işletme ve atölyelerde, modaevlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.