İngilizce A1 Seviyesi

Genel

Bu program kursiyerlere, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına İngilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

  • Günlük yaşam
  • Ben ve yakın çevrem
  • İnsanların görünüşleri ve tanımlamalar
  • Zaman ve mekan
  • Sosyal hayat

İstihdam Alanları

İngilizce dil öğreniminin başlangıç seviyesini içeren program, bu dilin öğrenimi için bir temel niteliği taşımaktadır.