Tığ Örücülüğü

Genel

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağıtanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Konu Başlıkları

İletişim 

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusundabilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve VeriToplama 

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirlerüretmek Girişimci Fikirler Üretme

Girişimci (iş)fikri geliştirmek veplanlamak Girişimci Fikri Geliştirme 

İşletme kurma ve geliştirme ileilgili faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 

İşçi sağlığı mevzuatına uymak veiş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 

Çevreye karşı duyarlı olmak veçevreyi korumak Çevre Koruma 

Kendini geliştirerek karşılaştığıproblemleri çözmek Problem Çözme

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.