Tığ Örücülüğü

Genel

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer,

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir. 3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Konu Başlıkları

İletişim 

Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak

Bilgiye Ulaşma ve Veri Toplama 

Uygulanabilir girişimci (iş ) fikirler üretmek Girişimci Fikirler Üretme

Girişimci (iş)fikri geliştirmek ve planlamak Girişimci Fikri Geliştirme 

İşletme kurma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek İş Kurma ve Geliştirme 

İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 

Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Çevre Koruma 

Kendini geliştirerek karşılaştığı problemleri çözmek Problem Çözme

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

344 SAAT EĞİTİM SÜRESİ