Zeka Oyunları

Genel

 Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesi kurs programını tamamlayan bireyin, 

 Stratejik düşünme becerilerinin,
 Grupla uyumlu çalışma becerilerinin,
 Analitik düşünme becerilerinin, 
 Dikkat-konsantrasyon becerilerinin,
 Birlikte hareket edebilme becerilerinin, 
 Yaratıcılık becerilerinin,
 Bağlantısal düşünme becerilerinin gelişimiamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Zekâ Oyunları ve Faydaları 

 Zekâ Oyunları için Temel Kurallar 
 Zekâ Oyunları Uygulamaları

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul veya ortaokul öğrencisi olmak

 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak