Kağıt Rölyef Yapımı

Genel

Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulması olarak tarif edilir. Bir fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek, en arka plandan, ön plana çeşitli malzeme destekleriyle, tekrar bir araya getirilmesi işlemidir. Asıl olan orjinalliğin korunmasıdır. Ön sıraya ulaşmak için her kesimde bir bölüm eksiltilmelidir. Kağıtlar esnetilerek boyut kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Tasarı ilkeleri
  • Resimsel perspektif
  • Kağıt rölyef

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, mefruşat mağazalarında çalışabilir, evlerinde üretim yaparak gelir elde edebilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.