Pastel Boya Resim

Genel

Bu programdakursiyerlere; sanatın tanımı, tarihçesi ve sanat eserlerinin ögeleri ile ilgilitemel kavramları  izah etmesi, boya,renk, derinlik, kompozisyon, yorum gibi resimle ilgili konularıaçıklaması,resim ile  ilgili teorikbilgileri kullanarak eser üzerinde izah etmesi,pastel boya tekniğiözelliklerini ve kullanılan araç gereçleri açıklaması,pastel boya tekniğindeniyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklaması,pastel boya içinçizim çalışması ve uygulama için ön hazırlık yapması, aşamalarına göre pastelboya tekniğini kullanması ve kompozisyonun pastel boya ile renklendirmesiamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

1.     Temel Kavramlar ve Tanımlar

2.     Pastel Boya Tekniği
3.     Pastel  Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma
4.     Aşamalarına Göre Pastel Boya Tekniğini Kullanma

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;Sanat ve Tasarım Alanında; özel kurs ve galeri mekanlarında,kendi işyerinde,evinde vb. yerlerde çalışabilir.