Makinede Aplike

Genel

Bu branşta kursiyerlere; aplike tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekniğini uygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Makineyi hazırlama ve basit arızalar
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen tasarımları
  • Desen panosu
  • Aplike
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler, desen üretimi yapan işletmeler, çeyiz yapan işletmeler, makine nakışı üretimi yapan atölyeler, moda evleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

216 SAAT EĞİTİM SÜRESİ