Tel ve Çivi ile Takı Yapımı

Genel

Bu branşta; tekniğine ve modeline uygun olarak hazır tel ve çivi çeşitlerinişekillendirerek takı yapabilme eğitimi verilmektedir.

Konu Başlıkları

  • Takının gelişimi
  • Tarihsel ve kültürel takılar
  • Renk
  • Takı tasarımı - 1
  • Tel ve çivi takıları

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisisektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, moda evlerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilir. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ