Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Finansal Tablo Analizi istatistiksel ve bilimsel bir çalışmayı gerektirir. Bu bilimselçalışma gerek firmaların geçmişte yaptıkları faaliyetleri analiz ederek geleceğine yönvermeleri gerekse de firma yöneticilerinin kararlarında etkili olmaları açısından önemtaşımaktadır. Bu kurs programı ile bireylerin finansal tabloları hazırlaması veaçıklaması ve finansal tabloların analizini yapabilmeleri amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

MALİTABLOLARIAÇIKLAMAK veHAZIRLAMAK

FİNANSALANALİZTEKNİKLERİ 

İstihdam Alanları

Finansal Tablolar Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. Finansal Tabloları hazırlaması ve açıklaması,

2. Finansal Tabloların Analizini yapması, amaçlanmaktadır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişliolmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

32 SAAT EĞİTİM SÜRESİ