Genel Muhasebe

Genel

Program genel muhasebe kavramları, mali tabloların oluşturulması, bilanço, ticari belgeler, yevmiye defteri, büyük defter ve mizan eğitimleri sonucunda büro işlerini yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

Bilanço, defterler- mizan, varlık hesapları, kaynak hesapları ve nazım hesaplar, bilanço, büyük defter ve mizan, varlık ve kaynak hesapları başlıkları altında eğitimler verilmektedir. Ayrıca yapılan tüm işlemlerin ETA SQLV8 ve Mikro V15 muhasebe paket programında uygulamalı olarak işlenmesi sağlanmaktadır.

İstihdam Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar, muhasebe, finans ve dış ticaret gibi faaliyetleri olan işyerlerinde genel muhasebe işlemleri yapabilir ve şirketlerin muhasebe birimlerinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.