Suça Dönüşebilen Cinsel Sorunlar

Genel

 Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

 Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir
 Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir
 Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir

Konu Başlıkları

 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 

 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim kurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim
 Türkçeyi doğru konuşmak Diksiyon 
 Diksiyon 
 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 
 İşletme, finansman, pazarlama, reklam, satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve iş kurma becerileri kazanmak Girişimcilik 
 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Çevre Koruma 
 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 
 İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak İş Organizasyonu 
 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini   almak

İstihdam Alanları

 Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

MODÜLER PROGRAM

24 SAAT EĞİTİM SÜRESİ