Suça Dönüşebilen Cinsel Sorunlar

Genel

 Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

 Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir
 Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir
 Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağıtanıyan kazanımlara sahip olabilecektir

Konu Başlıkları

 Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişimkurmak ve sürdürmek Sosyal Hayatta İletişim 

 İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişimkurmak ve sürdürmek İş Hayatında İletişim
 Türkçeyi doğru konuşmakDiksiyon 
 Diksiyon 
 Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek vekendini kişisel olarak sürekli geliştirmek Kişisel Gelişim 
 İşletme, finansman, pazarlama, reklam,satış, iş hukuku, kariyer gelişimi ve işkurma becerileri kazanmakGirişimcilik 
 Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyikorumak Çevre Koruma 
 Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği 
 İş yerinde plan, program ve işorganizasyonu yapmak İş Organizasyonu 
 İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve işgüvenliği önlemlerini   almak

İstihdam Alanları

 Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimlerialanında çalışabilirler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak

MODÜLER PROGRAM

24 SAAT EĞİTİM SÜRESİ