Tüketici Haklar Eğitimi

Genel

  Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer; 

 Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir
 Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir
 Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir
 Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağıtanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Konu Başlıkları

 Tüketicinin korunmasıhakkında bilgi sahibi olmak 

 Tüketicinin Korunması 
 Tüketici haklarına hakkındabilgi toplamak Tüketici Hakları 
 Tüketicinin satın alma kararsürecini değerlendirmek Tüketici Karar Süreci 
 Tüketicinin satın almadavranışlarını etkileyenfaktörleri ayırt etmekTüketici Davranışları 
 Tüketiciyi bilinçli alışverişkonusunda bilgilendirmek

İstihdam Alanları

 Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Aile ve Tüketici Bilimlerialanında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak

MODÜLER PROGRAM

168 SAAT EĞİTİM SÜRESİ