Pastacı Çırağı

Genel

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarakkendisine verilen görevleri yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğeyeni başlamış mutfak elemanlarının eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları

  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kişisel Bakım
  • İşe Hazırlık
  • Hijyen ve Sanitasyon
  • Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı
  • Besin Öğeleri
  • Besin Grupları
  • Basit Tatlılar

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlarkonaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde,kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında,baklavacılarda, börekçilerde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.