Pastacı Çırağı

Genel

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getiren, üstlerinin denetiminde çalışan, mesleğe yeni başlamış mutfak elemanlarının eğitim aldığı programdır.

Konu Başlıkları

  • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Kişisel Bakım
  • İşe Hazırlık
  • Hijyen ve Sanitasyon
  • Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı
  • Besin Öğeleri
  • Besin Grupları
  • Basit Tatlılar

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar konaklama işletmelerinin pastane bölümlerinde, pastanelerde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, baklavacılarda, börekçilerde vb. yerlerde çalışabilirler.