Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni)

Genel

Bağlama Eğitimi (Bağlama Düzeni) kursunu bitiren bireyin; 

Bağlamanın tarihi gelişimini açıklaması, 

Bağlama çalmada bağlamanın tutuluşu ve bağlama çalmada sağ ve sol elteknikleri, tezenenin teller üzerinde kullanımı gibi temel davranış ve becerilerikavraması ve uygulaması,

Yöresel üslup çalışmalarını geliştirerek bağlamaya uyarlaması,

Bağlama düzenine uygun halk müziği repertuvarı oluşturmasıamaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

Bağlamanın Tarihi Gelişimi 

Bağlamanın Tutuluşu 

Bağlama Çalmada Sağ ve Sol El Teknikleri

Onaltılık Nota Değerleri ve Tezene Vuruşları

Bağlamadaki Arızalı Sesler 

Sekiz Birimli Usuller ve Tezene Vuruşları

Yöresel Üslup Çalışmaları vs.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak 

Bağlama çalmaya engel oluşturacak fiziksel yetersizliği bulunmamak. 

7 yaşını tamamlamış olmak.