Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi

Genel

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, gıda ve su sektöründe (gıda üretim ve perakende iş yerleri, gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri) çalışanlara yönelik eğitimdir.

Konu Başlıkları

  • Gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi

İstihdam Alanları

Kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazanmasına yönelik değildir

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak.

Sağlık durumu kurs programının öğrenimine elverişli olmak.