Danışma Görevlisi

Genel

Danışma görevlisi kurs programını tamamlayan bireyin, 1. Kişisel hijyenisağlaması, 2. İletişim türlerineuygun etkili iletişim kurması, 3. Kurallara uygun kitle iletişimi kurması, 4. Kurallara uygun telefonla iletişim kurması, 5. Sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz ederek güzel konuşmayapması, 6. Hitabet kurallarına uygun anlatım yapması,7. Protokolkurallarını uygulaması, 8. Öncelik sırasına göre belge akışını izlemesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

KİŞİSEL BAKIMİLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİKİTLE İLETİŞİMİTELEFONLA İLETİŞİMGÜZEL KONUŞMABEDEN DİLİ VE HİTABETPROTOKOL KURALLARIBELGE AKIŞI

İstihdam Alanları

Kursu başarı ile tamamlayanlara Kurs Bitirme Belgesi, NotDöküm Çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursutamamlamadan ayrılanlara başardıkları modülleri gösteren Not Döküm Çizelgesiverilir.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak

 13 yaşını tamamlamış olmak
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.