Servis Görevlisi

Genel

İş piyasasınınistek ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireyleri mesleğe hazırlayarak, istekleridoğrultusunda ilerlemelerine ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkânsağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. Bu kursu bitirenbirey, teorik ve uygulamalı eğitimlere uygun olan yöntem ve teknikleruygulanır. Bu kurs programının uygulanmasında, gerekli olduğunda iş piyasasınıneğitim olanaklarından ve nitelikli insan kaynağından yararlanılabilir. 

Konu Başlıkları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Çevre Koruma mevzuatı
  • Kalite Yönetim Sistemi
  • Organizasyonu Yapmak
  • Servis Ön Hazırlığı Yapmak
  • Servis Sırasında Yapılan İşlemleri Yürütmek
  • Gün / Vardiya Sonu İşleri Yürütmek
  • Periyodik İşlemlerin Yapılmasına Yardımcı Olmak
  • Mesleki Gelişim Faaliyetleri

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar konaklama işletmelerinde, pastanelerde, kafeterya verestoranlarda, yemek fabrikalarında, baklavacılarda, börekçilerde vb. yerlerdeçalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak. 

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

288 SAAT EĞİTİM SÜRESİ