Gitar Eğitimi (Popüler Gitar )

Genel

Gitar eğitimini tamamlayan bireyin; 

Müziğin temel ögelerini açıklaması,

Gitarda sol anahtarını yatay ve dikey olarak okuma, sağ ve sol el koordinasyon, deşifre,icra, sahne ve performans becerisi kazanmaları,

Müzik yoluyla anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri,

Öğrenilen tüm teknikleri ve konuları içeren, düzeyine uygun etüt ve eserleri çalması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Müziğin Temel Öğeleri

Gitar Çalmanın Temelleri 

Gitar Çalmada Oturuş,Tutuş Ve Sağ El Tekniği 

Gitar Çalmada Sol El Tekniği Ve Sağ El İle Uyumu 

Gitarda 1. Pozisyon 

İki Partili ( Bas-Ezgi Partisi ) Gitar Müziği

Gitarda Teknikler 

Gitarda Diziler,Kadanslar,Etütler Ve Eserler 

Gitar Dağarcığı

Gitar Müziğinde Dönemler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak, 

Altı yaşını doldurmuş olmak, 

El, kol, parmaklar ve ayakları tam ve sağlıklı olmak 

Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.