Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Topluluk Önünde Konuşma (Hitabet) Kurs Programı ilekursiyerlerin; Bir grubun huzurundakonuşmayı başarabilmesi,  Konuşma  sırasındaki heyecan ve tedirginlik hissiniyenebilmesi . Topluluk karşısında kendini ifade ederken, doğru davranışlar vesözcükler bulabilmesi, Konuşma yapılacak grubun büyüklüğü ya da küçüklüğükarşısında nasıl davranılacağını bilmesi, Başarılı olmak için gerekli olan beden dili fonetik donanıma ulaşmasıamaçlanmıştır 

Konu Başlıkları

·       ToplulukÖnünde Konuşmanın Temel Parçaları, Esasları ·       KonuşmacınınTemel Parçaları ve Esasları ·       Mekân veDinleyiciler, Küçük-Orta-Büyük Mekân Hazırlıkları ·       Basın-MedyaPlan ve Esasları, Mizah-Espri-Risk Şablonu-Gerçeklik

İstihdam Alanları

   Kursu başarı iletamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenir.

74 SAAT EĞİTİM SÜRESİ