İlk Yardım

Genel

Branşın eğitimlerinde; hastalık ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları

  • İlk yardımın temel ilkeleri
  • Temel yaşam desteği
  • Yaralanmalarda ilk yardım
  • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  • Diğer acil durumlarda ilk yardım
  • Taşımalar

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; Aile ve Tüketici Bilimleri alanında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

En az ilkokul mezunu olmak. 

14 yaşını tamamlamış olmak.