Spss ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

      

   1. Spss ile Veri Analizi istatistik verileri yorumlamaya hazırlayan bir paket programdır. 
       Spss eğitimini tamamlayan bireylerin veri analizi yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

     

     SPSS İSTATİSTİK PROGRAMI VERİ GİRİŞİ
      VERİLERİN BETİMLENMESİ 
      REGRESYON VE KOVARYANS ANALİZİ 
      ÇOK DEĞİŞKENLİ VE PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKLER  

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

         18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini                              karşılayanlar kurs programına katılabilirler. 

         a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, 
         b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 
         c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. 

MODÜLER PROGRAM

81 SAAT EĞİTİM SÜRESİ