Spss ile Veri Analizi Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

      

   1. Spss ile Veri Analizi istatistik verileri yorumlamaya hazırlayan bir paketprogramdır. 
       Spss eğitimini tamamlayan bireylerin veri analiziyapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

     

     SPSS İSTATİSTİKPROGRAMI VERİGİRİŞİ
      VERİLERİNBETİMLENMESİ 
      REGRESYON VEKOVARYANSANALİZİ 
      ÇOK DEĞİŞKENLİ VEPARAMETRİKOLMAYANİSTATİSTİKLER 

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

         18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarınıyapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini                              karşılayanlar kursprogramına katılabilirler. 

         a. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, 
         b. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak, 
         c. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak. 

MODÜLER PROGRAM

81 SAAT EĞİTİM SÜRESİ