Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Genel

Bu programda bireylerin; çocuk gelişimine ilişkin temelilkeleri bilmesi, gelişim dönemlerini kavraması, okul öncesi eğitim programıalanlarını kavraması, gelişim alanlarına göre oyuncak çeşitleribilmesi hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

 • ÇOCUK GELİŞİMİNE GİRİŞ
 • GELİŞİM DÖNEMLERİ
 • BİLİŞSEL GELİŞİM
 • 0-72 AY ÇOCUKLARININ BİLİŞSEL GELİŞİMİNE UYGUN MATERYALLERVE ETKİNLİKLER
 • 0-72 AYÇOCUKLARININ CİNSEL GELİŞİM
 • 0-72AY ÇOCUKLARININ CİNSEL GELİŞİMİ DESTEKLEYEN MATERYALLER VE ETKİNLİKLER
 • 0-72AY ÇOCUKLARININ AHLAK GELİŞİMİ
 • 0-72AY ÇOCUKLARININ AHLAK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN MATERYALLER VE ETKİNLİKLER
 • DİLGELİŞİMİ
 • 0-72 AYÇOCUKLARININ DİL GELİŞİMİNE UYGUN ETKİNLİKLER
 • FİZİKSEL GELİŞİM
 • FİZİKSEL GELİŞLİMİ DESTEKLEMEYE YÖNELİKETKİNLİKLER
 • MOTORGELİŞİM
 • MOTORGELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN ETKİNLİKLER
 • 0-72AY ÇOCUKLARDA SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
 • SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞME UYGUN ETKİNLİKLER
 • ÇOCUKLA ETKİLİ İLETİŞİM
 • DİSİPLİN, ÖDÜL VE UYARı
 • İLETİŞİMİ ENGELLEYEN ANNE-BABA-ÖĞRETMENTUTUMLARI VE DİĞER FAKTÖRLER 8 20
 • ÇOCUKLARDA UYUM ve UYUMSUZLUK
 • DAVRANIŞ VE UYUM PROBLEMLERİNİNSINIFLANDIRILMASI
 • OKULÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI
 • ÖĞRENMEMERKEZLERİ
 • FEN VE MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
 • TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ
 • TÜRKÇE ETKİNLİKLERİ HAZIRLAMA
 • ÖYKÜSONRASI ETKİNLİKLER
 • MÜZİK ETKİNLİKLERİ
 • MÜZİK ETKİNLİKLERİ PLANLAMA VE ALBÜMOLUŞTURMA
 • SANAT ÇALIŞMALARI
 • SANAT ÇALIŞMALARINI PLANLAMA VE UYGULAMA
 • OYUN VE HAREKET ETKİNLİKLERİ
 • 37-72 AY ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINIDESTEKLEYEN OYUNLAR
 • GELİŞİM ALANLARINA GÖRE OYUNCAK ÇEŞİTLERİ
 • KAZANIM VE GÖSTERGELERE UYGUN DRAMAETKİNLİK PLANI HAZIRLAMA
 • DRAMATİK ETKİNLİKLER DOSYASI HAZIRLAMA VESUNMA
 • SAVUNMA MEKANİZMALARI
 • SAVUNMA MEKANİZMALARI II
 • ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU
 • İHMALE VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
 • İLK YARDIMIN TEMEL UYGULAMALARI
 

İstihdam Alanları

Programdan sertifika almaya hak kazananlar öğretmen ya da öğretmen ya daöğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erkek çocukluk eğitimkurumlarında bilgilerini aktarma ve uygulama fırsatı bulabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Lise ve dengi okul mezunu olmak.