Arduıno Programlama Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

 Arduino Programlama yazılımsal ve donanımsal bir yöntemdir. İnsanların ticari,hobi ya da Maker (Kendin Yap) felsefesi ile geliştirdiği yazılım temelliuygulamalar aynı zamanda ülkemize katkı   sağlama açısından da önemlidir. Bu 3kurs programı ile bireylerin bilinçli bir şekilde Arduino vb. geliştirme kartlarınıprogramlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 

Konu Başlıkları

 ARDUINO İLEELEKTRONİK

 ARDUINOYAPISI VEPROGRAMLAMADİLİ
 ARDUINOUYGULAMALARI

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1-En az 16 yaşında olması.
2-En az lise eğitimi almış veya alıyor olması.
3-Bu v.b. alanlarda Lise, meslek lisesi, önlisans, lisans veya yükseklisans eğitim almış olması.
4-Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası veya okul eğitiminde bilgisayar eğitimini aldığını transkript veya not dökümü ile belgelendirmesi.