Tel Kırma Yapımı

Genel

Tel Kırma kurs programını bitiren bireyin, 

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Geleneksel Türk işlemelerini tanıma veişlemelerin teknik, desen ve renk özelliklerini tanıma, 

Eski işlemelerden çizdiği orijinal desenleri modernize edip ürüne uygunhazırladığı kalıpta çizimini ve renklendirmesini yapma, 

Tel Kırma tekniğinde ürüne uygun tasarım yaparak deseni kalıba çizmek i veişlemeye hazırlama, 

Tel kırma tekniğini uygulama,

İşlemelerin bakımını yapma ve koruma,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

NAKIŞTAİŞLEMEYEHAZIRLIK

TEL KIRMA

ÜRÜNLERİNBAKIMI VEKORUNMASI

GELENEKSELTÜRK İŞLEMESANATLARI vs

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.