Şiş Örücülüğünde Eldiven Örme

Genel

Bu programda kursiyerlere; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini kullanarak, eldiven örebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde eldiven örme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisisektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.