Şiş Örücülüğünde Eldiven Örme

Genel

Bu programda kursiyerlere; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini kullanarak, eldiven örebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde eldiven örme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.