Keçe Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; tekniğine ve gelenekselliğe uygun araç-gereç hazırlama, keçe yünleriniboyama, ata bilme ve serpme, keçeleştirme ve desenleme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Keçe-yünleri boyama
  • Keçe-yün atma ve serpme
  • Keçeleştirme
  • Keçe-desenleme
  • Keçe giyim aksesuarları
  • Keçe ev aksesuarları
  • El Sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Branşın eğitimini tamamlayanlar; ev tekstili, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletme ve atölyelerde, kendi iş yerlerinde çalışabilir, evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.