Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme

Genel

Fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme kurs programını tamamlayan bireyin, Çekim ekipmanlarını hazır hale getirmesi, Temel fotoğraf makinesi değerlerini çekime uygun olarak ayarlaması, Ortamdaki ışık koşullarını ve kompozisyon kurallarını dikkate alarakfotoğraf çekmesi, Temel fotoğraf çekim ve arşivleme işlemlerini yapması, Sayısal fotoğrafları, bilgisayar ortamında fotoğraf düzenleme yazılımıaracılığıyla düzenlemesi, Fotoğraf üzerinde istenilen nitelikte kolaj/montaj, restorasyon vemanipülasyon işlemlerini yapması, Katalog ve sunu/gösteri hazırlaması, Sergi salonunun fiziksel şartlarını dikkate alarak fotoğraf sergisihazırlamasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

ÇEKİMEKİPMANLARININHAZIRLANMASI

FOTOĞRAFMAKİNESİNDETEMEL AYARLAR
TEMEL IŞIK VEKOMPOZİSYON
TEMELFOTOĞRAFÇEKİMİ
BİLGİSAYARDAFOTOĞRAFDÜZENLEME
SAYISALMANİPÜLASYON
SUNU VEKATALOGHAZIRLAMA
SERGİHAZIRLAMA

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak. 

13 yaşını tamamlamış olmak. 
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak