Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Genel

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Kurs Programını bitiren bireylerin halklailişkiler mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

ETKİN İLETİŞİM  GÜZEL KONUŞMAVE SUNUM

HALKLAİLİŞKİLER VEİLİŞKİLİ OLDUĞUALANLAR ORGANİZASYONÇEŞİTLERİ

ORGANİZASYONDÜZENLEME

KURUM İÇİHALKLAİLİŞKİLER

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak, 

18 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.