Müşteri Asistanı

Genel

Şirketlerin müşteri ilişkilerinde aracı rol üstlenerek müşteri ihtiyaçlarınacevap veren ve sorunları çözümleme süreçlerini yönlendirme bilgi vebecerisine sahip kişidir.

Konu Başlıkları

Halkla İlişkiler Kavramı 

İletişim Süreci ve Türleri

Telefonla İletişim

Diksiyon 1

Bilgisayar Kullanma 

Toplumsal Düzen

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri İle İletişim 

Etkin İletişim

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Halkla İlişkiler veOrganizasyon Hizmetleri Alanında;

1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajansları,

2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtım bölümleri,

3. Görsel ve işitsel medya kuruluşları,

4. Reklam ajansları,

5. Çağrı merkezleri,

6. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimleri,

7. Organizasyon ve fuar şirketleri,

8. Turizm şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya İlköğretimi tamamlamış olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

232 SAAT EĞİTİM SÜRESİ