Pike Dikimi

Genel

Bu programda; pike dikimine ait mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Düz dikiş
  • Overlok
  • Kumaş onarım teknikleri
  • Pikeler

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ev Tekstili sektöründe; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili işletmelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma bilmek olmak veya İlkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.