Pike Dikimi

Genel

Bu programda; pike dikimine ait mesleki hesaplamalarını ve süslemelerini yapabilme, parçalarını tekniğine uygun birleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Düz dikiş
  • Overlok
  • Kumaş onarım teknikleri
  • Pikeler

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ev Tekstili sektöründe; çeyiz yapan işletmelerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili işletmelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.