Geleneksel Yöntem ile Mum Modelleme Tekniği

Genel

Geleneksel yöntem ile mum modelleme kurs programını bitiren bireyler;mesleğin gerektirdiği temel yeterliklere bilgi ve beceri sahibi olmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

TASARI İLKELERİ

STRÜKTÜR 

TAKI TASARIMI 

MUM MODELŞEKİLLENDİRME

MUM MODELRÖLYEF

MUM MODELİDÖKÜMEHAZIRLAMA

ALÇI KALIP

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

224 SAAT EĞİTİM SÜRESİ