İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi ile bir kuruluşun işe alım, eğitim, kariyer ve yetenek yönetimi, performans yönetimi, ücret ve yan haklar, organizasyonel gelişim ile ilgili insan kaynakları süreçlerinin kurulmasına ve prosedürlerinin hazırlanmasına destek veren; bu süreçleri kuruluş insan kaynakları politikalarına göre yürüten nitelikli çalışanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

İNSANKAYNAKLARISÜREÇLERİNİNYASAL MEVZUATI

İNSANKAYNAKLARIBİLGİ SİSTEMİ İLEİLGİLİFAALİYETLER

İNSANKAYNAKLARISÜREÇLERİ İLEİLGİLİOPERASYONELFAALİYETLER

İstihdam Alanları

İnsan Kaynakları Elemanı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlaması,

2. İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapması,

3. İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi, amaçlanmaktadır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilir.

  • Meslek Liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
  • Asgari okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.