Etkili ve Hızlı Okuma

Genel

Bu branşta kursiyerlere; okuduğunu anlayabilme, değerlendirebilme, hızlı okumanın önündeki engelleri kaldırabilme, göz egzersizi ile okumasını hızlandırabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Sosyal hayatta iletişim
 • İş hayatında iletişim
 • Diksiyon - 1
 • Diksiyon - 2
 • Kişisel gelişim
 • Girişimcilik
 • Çevre koruma
 • Meslek etiği
 • İş organizasyonu
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı
 • Araştırma teknikleri

İstihdam Alanları

Kişisel gelişim alanı altında kazandırılan yeterlikler bir meslek kazandırmaya yönelik değildir. Kursiyerlerin, sosyal ve iş alanında kendini geliştirmesi hedeflenmektedir.