İletişim Yöntem ve Teknikleri

Genel

 İletişim yöntem ve teknikleri kursunu bitiren bireyin 

 İletişim Yöntem ve Tekniklerine ait temel bilgi ve becerileri kazanabilmesi 
 Kendini doğru ifade edebilme 
 Kişisel özelliklere göre, davranış biçimi geliştirebilme 
 Etkin iletişim kurması 
 Beden dili ile iletişim kurması
 Sağlıklı iletişim kurması
 Grup iletişimi kurması 
 Örgüt iletişimi kurması
 Telefonla iletişim kurmasına ilişkin yeterliklerin kazandırılmasıamaçlanmaktadır 

Konu Başlıkları

 Etkin iletişim

 Beden dili
 Sağlıklı İletişim
 Örgüt iletişimi
 Telefonla iletişim

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 En az okur-yazar olmak 

 Programın gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak. 

MODÜLER PROGRAM

168 SAAT EĞİTİM SÜRESİ