İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak.

2. İşitme engellilerle iletişim kurabilecek bedensel ve fiziksel yeterliğe sahip olmak.

3. 18 Ocak 2011 tarihli ve 27919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk İşaretDili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulamasına Yönelik Usul ve EsaslarınBelirlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğinde belirtilen esaslar çerçevesindeProgramı Bakanlıkça hazırlanan İşaret Dili Kursuna katılarak belge almış olmak.

320 SAAT EĞİTİM SÜRESİ