Bağlama Eğitimi (Bozuk Düzen)

Genel

Bağlama (Bozuk Düzen) kursunu bitiren bireyin; 

Bağlamayı tanıması, bağlamanın tarihsel gelişimi,

yapısal özellikleri, ölçüleri ve bağlamada düzenleri açıklaması,

Sağ ve sol el koordinasyon becerisi, temiz ses elde etme,

tezene vuruşlarını uygulama, deşifre becerisi ve yorumlaması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

Müziğin Temel Öğeleri 

Bozuk Düzende Nota Yerleri 

Bozuk Düzende Tartım Kalıpları

Bozuk Düzende Zaman Kalıpları

Makam ve Makam Özellikleri 

Bozuk Düzende Hüseynî (Kerem) Dizisi 

Bozuk Düzende Rast ve Saba (Derbeder-Kalenderî) Dizisi

Bozuk Düzende Kürdî ve Hicaz (Garip) Dizisi 

Bozuk Düzene Uygun Halk Müziği Repertuvarı

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okur-yazar olmak. 

Bağlama çalmaya engel oluşturacak fiziksel yetersizliği bulunmamak. 

7 yaşını tamamlamış olmak.