Standart Türk Klâvyesi (Hızlı Klavye-f Klavye)

Genel

 Standart Türk Klâvyesi Kursunu tamamlayan bireylerin;

 Duruş ve oturuş tekniklerini açıklaması
 Hızlı metin yazmada uyulması gereken kuralları sıralaması
 Hızlı metin yazma tekniklerini örneklerle açıklaması
 Duruş ve oturuş tekniklerini uygulaması
 Harf ve sayı tuşlarını kullanarak hızlı metin yazması
 Noktalama işaretleri ile yardımcı tuşları kullanarak hızlı yazı yazması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Tuşları doğru kullanma

 Yazı Yazma

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  Okuryazar olmak

 13 yaşını doldurmuş olmak.

MODÜLER PROGRAM

108 SAAT EĞİTİM SÜRESİ