Dekoratif Ahşap Süsleme

Genel

Bu programda kursiyerlere; ahşap objeye uygun hazırlık yapma, teknikleri kullanarak uygulama ve renklendirme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen panosu
  • Desen çizme
  • Desen aktarma
  • Ahşap süslemede boyama
  • Dekoratif işlemler
  • Son kat verniği
  • El sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, kendi iş yerinde veya evinde çalışabilirler.