Dekoratif Ahşap Süsleme

Genel

Bu programda kursiyerlere; ahşap objeye uygun hazırlık yapma, teknikleri kullanarak uygulama ve renklendirme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen panosu
  • Desen çizme
  • Desen aktarma
  • Ahşap süslemede boyama
  • Dekoratif işlemler
  • Son kat verniği
  • El sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, kendi iş yerinde veya evinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.