Öğrenmeyi Öğrenme

Genel

Öğrenmeyi öğrenme kurs programını tamamlayan bireyin;  Öğrenmeyi öğrenme kavramını ve özellikleriniaçıklaması, . Öğrenme sürecini planlaması, . Öğrenme sürecini yönetmesi, .Öğrenmeyi değerlendirmesi, . Öğrenmeye güdülenmesi, . Rehberlik desteği almasıamaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

·       ÖğrenmeyiÖğrenme ·       ÖğrenmeSürecini Planlama ·       ÖğrenmeSürecini Yönetme ·       ÖğrenmeyiDeğerlendirme ·       ÖğrenmeyeGüdülenme ·       RehberlikDesteği

40 SAAT EĞİTİM SÜRESİ