Öğrenmeyi Öğrenme

Genel

Öğrenmeyi öğrenme kurs programını tamamlayan bireyin;  Öğrenmeyi öğrenme kavramını ve özelliklerini açıklaması, . Öğrenme sürecini planlaması, . Öğrenme sürecini yönetmesi, . Öğrenmeyi değerlendirmesi, . Öğrenmeye güdülenmesi, . Rehberlik desteği alması amaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

·       Öğrenmeyi Öğrenme ·       Öğrenme Sürecini Planlama ·       Öğrenme Sürecini Yönetme ·       Öğrenmeyi Değerlendirme ·       Öğrenmeye Güdülenme ·       Rehberlik Desteği

40 SAAT EĞİTİM SÜRESİ