Mine Teknikleri Yapımı

Genel

Mine Teknikleri Yapımı kurs programını bitiren bireylerin; Açık koyu ile ve renkliyüzey düzenlemeleri yaparak, tekniğe uygun ürün tasarımı ve desen çalışaraktekniğe uygun delme, kesme, markalama, eğeleme ve zımparalama yaparak metale şekil vererek tüm mine tekniklerini uygulayarak seçilen tekniğe ve ürüntasarımına uygun ürün oluşturma ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmasıamaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Açık-koyu ile hacimlendirilen geometrik formları kullanarak yüzey düzenlemesiyapması,

3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapması,

4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne uygun model tasarlayıp desençizmesi,

5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile düzeltme vemarkalama yapması,

6. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile delme vekesme işlemlerini yapması,

7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile eğeleme vezımparalama işlemlerini yapması,

8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile metale şekilvermesi,

9. Tekniğe uygun minede desenleme yapması,

10. Tekniğe uygun boncuklu mine yapması,

11. Tekniğe uygun minede ebru yapması

12. Tekniğe uygun minede patlatma yapması,

13. Tekniğe uygun bölmeli mine yapması, 

14. Tekniğe uygun şablonla mineleme yapması,

15. Ürünlerin bakım ve korunma işlemlerini uygulamasıamaçlanmaktadır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

240 SAAT EĞİTİM SÜRESİ