Filografi Tekniği

Genel

Çivilerin arasından tellerin geçirilmesi ile objelere estetik bir görünüm kazandırılması işlemidir. Belli örgü teknikleri kullanılarak, hat yazıları, simetrik desenler, amblemler, çiçekler, çizgi film karakterleri vb. görsel unsurlar panolar haline getirilmektedir. Programda, tekniğe uygun hazırlık yapma, tel ve çivi kullanarak, modele uygun yüzey oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

Konu Başlıkları

  • Tasarı ilkeleri
  • Filografi tekniği

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, sanat ve tasarım yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ