Teknik Resim Geliştirme Ve Uyum Eğitimi

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilir.

  • Meslek Liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.
  • Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak.
  • Asgari okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde 6 ay çalışmış veya çalışıyor olmak.

54 SAAT EĞİTİM SÜRESİ