Muhasebede Ticari İşlemlerin Kaydı ve Düzenlemesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi (Logo+mikro)

Genel

Muhasebe ile ilgili resmi kurum ve kuruluşların belgelerini düzenleyebilen, ticari hayatta kullanılan güncel tüm ticari belgeleri düzenleyebilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Konu Başlıkları

Varlık, Kaynak ve Nazım Hesaplar

Mali Tablolar ve Uygulamalar 

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler muhasebe sektöründe;

1. Firmaların muhasebe servislerinde,

2. Fabrikaların Muhasebe departmanlarında,

3. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin bürolarında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

  1. Mesleki lisesi veya dengi okul mezunu, MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak. 

  2. İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.
  3. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.