Elde Hesap İşi

Genel

1. Elde Hesap İşi kurs programını bitiren bireylerin; Geleneksel Türk işlemetekniklerini ve işlemelerin tarihi gelişimini araştırarak dosya hazırlaması, desenpanosu hazırlayarak Hesap İşi nakış tekniğini uygulaması ve bu nakışlarınbakımı, korunması ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

GELENEKSELTÜRK İŞLEMESANATLARI

NAKIŞTAİŞLEMEYEHAZIRLIK

HESAP İŞİ

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuryazar olmak,

2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.