Osmanlıcada Türkçe Kelimelerin İmlası

Genel

Bu programda kursiyerlere; Türkçe, asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıca metinleri okuyabilme ve yazabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Türkçe asıllı kelimelerin imlası
  • Klişeleşmiş kelime ve ekler

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; kültürel hayatlarını zenginleştirmekle beraber, Osmanlı Türkçesi ilekayıtların tutulduğu tapu kayıtları,vergi sicilleri,nüfus kayıtları ve evrakıngünümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.