Muhasebede Modüler Tabanlı Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Muhasebede Modüler Tabanlı Program Logo Netsis Go3 Kullanma Geliştirme ve UyumEğitimi kurs programını bitiren bireyin,

1. SQL Server ve Logo Netsis Go3 programını kurabilmesi,

2. Ön Muhasebe işlemlerini yapabilmesi,

3. Muhasebe ve entegrasyon işlemlerini yapabilmesi,

4. Bordro özlük işlemlerini yapabilmesi, amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları

SQL SERVER veLOGO NETSİS GO3Program KurulumuSistem Yönetimi

LOGO NETSİS GO3Ön Muhasebe

LOGO NETSİS GO3Muhasebe veEntegrasyon

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Lise mezunu olmak, 

Okuryazar olup işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak, 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özellikleresahip olmak.