Dekoratif Minder Dikimi

Genel

    Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı kumaşve süslemelerle, dekoratif yastık ve minder hazırlayarak ürünü kullanımahazır hale getirme ile ilgili bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirilmesihedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ

İLİK DÜĞMEOTOMATI

EV TEKSTİLİ VEEVDEKORASYONUÜRÜNLERİ

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

      1. İlkokul mezunu olmak.

      2. 13 yaşını tamamlamış olmak.

      3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.