Bilgisayar Destekli Baskı Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Genel

Bilgisayar Destekli Baskı Tasarımı Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs programınıbitiren bireyin, 

Bilgisayar destekli grafik tasarım programı ile çalışma sayfasını düzenlemesi, 
Bilgisayar destekli grafik tasarım programını kullanarak baskı tasarımı yapmasıamaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

 BİLGİSAYARDESTEKLİ GRAFİKTASARIMPROGRAMINDAÇALIŞMA SAYFASIHAZIRLAMA

 BİLGİSAYARDESTEKLİ GRAFİKTASARIMPROGRAMINDABASKI TASARIMI 

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarınıyapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kursprogramına katılabilirler.   Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak, 

 MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,
 Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde en az 6 ay çalışmış veya çalışıyorolmak.

MODÜLER PROGRAM

56 SAAT EĞİTİM SÜRESİ