Yan Flüt Eğitimi

Genel

Bu programda kursiyerin, Flüt´ü Batı müziği düzeninde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilmesi hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • Müziğin temel öğeleri
  • Yan flüt temel teknikler
  • Yan flüt çalmada 1., 2. ve 3’üncü oktav sesler ile staccato ve legato tekniği
  • Hız ve gürlük terimleri
  • Do majör ve la minör gamlar
  • Sol majör ve mi minör gamlar
  • Fa majör ve mi minör gamlar

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.

232 SAAT EĞİTİM SÜRESİ