Bilgi ve Belge Yönetimi

Genel

 Bilgi ve belge yönetimi kurs programını tamamlayan bireyin,

 Temel düzeydeki büro organizasyon işlemlerini yapması
 İş planı hazırlaması
 Öncelik sırasına göre belge akışını izlemesi
 Dosyalama ve dosya takibini yapması
 Resmî yazıları yazarak postaya vermesi 
 Kurum standartlarına göre iş mektubu çeşitlerini yazması 
 Kurum standartlarına uygun rapor yazması,amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

 Büro yönetimi

 İş planı
 Belge akışı
 Dosyala
 Arşivle
 Tuşları doğru kullanma
 Yazı yazma
 Resmi yazılar
 İş mektupları
 Raporlar

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak

 3 yaşını tamamlamış olmak
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.